Перакладчык, асветнік, выдавец Евангелля — Васiль Цяпінскі-Амельяновіч