Анонс событий благочиния

 г.Борисов

Сейчас в благочинии

Ражджаство Хрыстова 2022/2023: Пасланне да Ражджаства Хрыстовага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла

Дата события

Узлюбленыя ў Госпадзе архіпастыры, пачэсныя прасвітары і дыяканы, багалюбныя інакі і інакіні, дарагія браты і сёстры! 

Цяпер, калі Царква Нябесная і зямная ў саборным адзінстве праслаўляе Бога, Які з'явіўся ў плоці, сардэчна віншую ўсіх вас з  светланосным  і вялікім святам Ражджаства Госпада і Спасіцеля нашага Іісуса Хрыста. 

Сёння мы зноў звяртаем нашы мысленныя погляды да падзей, якія адбыліся больш за дзве тысячы гадоў таму назад у Віфлееме. Мы пазіраем на пакорлівае Немаўля, Якое ляжыць у яслях у акружэнні Прачыстай Маці, праведнага Іосіфа і пастухоў, якім першым была перададзена  вестка пра прышэсце на зямлю Спасіцеля, і  паўтараем за ўсімі  Бесцялеснымі Сіламі, якія праслаўляюць Вышняга Тварца, праз Адзінароднага Сына Свайго, Які дараваў мір і  добрую волю людзям. 

Свяціцель Грыгорый Багаслоў, раскрываючы сутнасць гэтага свята, сведчыў: урачыстасць наша - аб з'яўленні Бога да чалавека, каб нам вярнуцца да Бога (Слова 38). Цяпер сапраўды наблізілася Царства Нябеснае (Мф. 3, 2): у выкананні старажытных прароцтваў прыйшоў на зямлю доўгачаканы Прымірыцель (Быт. 49, 10),  Дзіця нарадзілася нам – Сын дадзены нам; і імя Яму: Бог моцны, Айцец вечнасці, Князь свету (Іс. 9, 6).

«Мір пакідаю вам, мір Мой даю вам; не так, як свет дае » (Ін. 14, 27), - звяртаецца да нас Хрыстос. Што ж гэта за мір, які падарыў чалавеку Гасподзь і які апелі ангелы ў момант нараджэння Спасіцеля? Хіба стала з тых часоў на зямлі менш варожасці або канфліктаў? Мы адусюль чуем «мір, мір!»а міру ўсё няма, па слову прарока (Іер. 8, 11). Але ісцінны мір Божы, які сышоў на зямлю з Ражджаством Хрыстовым, вышэйшы за усякі розум (Філ. 4, 7). Ён не залежыць ад знешніх абставін і непадуладны горасцям і нястачам часовага жыцця. Гэты неадольны ўнутраны мір заключаны ў самім Богу, Які, стаўшы чалавекам, ва ўсім падобным нам, акрамя граху, ужо не проста дзейнічае ў нашай гісторыі, але бачна ў ёй прысутнічае. Цяпер Слова стала плоццю і жыве сярод нас, поўнае благадаці і ісціны (Ін. 1, 14). Гасподзь блізка, мае дарагія – не будзем ніколі забываць пра гэта і не будзем сумаваць! У Ім – наша сіла, наша моцная надзея і духоўнае суцяшэнне ва ўсіх абставінах жыцця. 

Схіляючыся перад пакорнай веліччу цуда Богаўцялеснення і праслаўляючы Спасіцеля, Які прыйшоў у свет, мы не можам разам з тым не трывожыцца аб ваенных падзеях, якія адбываюцца сёння і азмрочваюць святую ўрачыстасць Ражджаства, бо, як адзначае апостал, калі пакутуе адзін член, то з ім пакутуюць усе члены (1 Кар. 12, 26). У гэтых выпрабаваннях, якія напаткалі народы гістарычнай Русі, нам асабліва важна справай пацвярджаць вернасць свайму хрысціянскаму прызванню і праяўляць адзін да аднаго любоў. Нам часам здаецца, што дабро слабое і безабароннае, а ад нашага невялікага намаганні мала што залежыць. Аднак гэта не так.

Існуе няўхільны духоўны прынцып: любоў памнажаецца, калі мы аддаём сябе іншым, калі ахвяруем бліжняму свой час, дапамагаем матэрыяльнымі сродкамі або проста дорым яму сваю ўвагу. Тады мы не толькі ператвараем свет вакол, але і знаходзім нешта вельмі каштоўнае ўнутры сябе. У гэтым нескладаным, але дзейсным духоўным законе заключаецца сакрэт сапраўднага міру і сапраўднага шчасця, да якога так імкнецца кожны чалавек. Гэта шчасце – не за трыдзевяць зямель, як мяркуюць некаторыя людзі, якія ганяюцца за падманлівымі ілюзіямі матэрыяльных выгод і бестурботнага жыцця. Сапраўднае шчасце –  падзяляць любоў і радасць з тымі, хто нас акружае, і добрымі справамі праслаўляць Бога, Які ўцялесніўся для таго, каб мы жыццё мелі і ўдосталь мелі (Ін. 10, 10). Калі ў сэрца ўваходзіць Хрыстос і пачынае дзейнічаць там, у нашых душах запануюць блаславёны мір і спакой (Мф. 11, 29), а мы становімся ўдзельнікамі Царства Божага, якое ўнутры нас (Лк. 17, 21). 

Мы хочам абняць народжанага Госпада? Тады абнімем таго, які смуткуе, і суцешым таго, які пакутуе. Мы жадаем дакрануцца да Хрыста і, падобна ўсходнім мудрацам, прынесці Богадзіцяці прыемныя дары? Тады падорым нашу любоў і апеку блізкім, акажам таму, хто жыве ў нястачы, пасільную ахвяру і падтрымаем тужлівага. «Тое, што зрабілі аднаму з братоў Маіх меншых, Мне зрабілі» (Мф. 25, 40), – сведчыць Спасіцель. 

«Ноч Ражджаства прыносіць мір і цішыню Сусвету!» – усклікае прападобны Яфрэм Сірын і адкрыта працягвае: «Гэта ноч належыць Пакорнаму, таму няхай кожны адкладзе лютасць і суровасць. Сёння заззяў дзень літасці, няхай ніхто не будзе прычынай помсты, нанесенай яму крыўдай. Настаў дзень радасці, няхай жа не будзе ніхто віной смутку і тугі для іншага» (Песнаспеў на Ражджаство Хрыстова, I).

 Прыслухаемся да гэтых дзівосных слоў «сірыйскага прарока пустыні» і раскрыем сэрцы Госпаду, Які дзеля нас уцялесніўся. Узрадуемся, бо Сам Цар і Ўладыка Сусвету пакорна прыйшоў на зямлю, каб дараваць нам спасенне і жыццё вечнае. Мы ж, з удзячнасцю адказваючы на вялікую любоў Творцы да людзей, асвяцім нашы душы цярплівым перанясеннем выпрабаванняў, цёплай малітвай і добрымі справамі дзеля славы Божай.

 Яшчэ раз, віншуючы ўсіх вас, мае дарагія, з светлым святам Ражджаства Хрыстовага, жадаю невычэрпнай радасці і дабрабыту вашым дамам і сем'ям, трываласці сіл і шчодрай дапамогі ад Богадзіцяці Іісуса. Чалавекалюбны Тварэц, Ісцінны Гасподзь гісторыі, няхай схіліць Сваю літасць да народаў Святой Русі і благаславіць усіх нас мірам, каб мы аднымі вуснамі і адным сэрцам праслаўлялі  Спасіцеля, Які ўцялесніўся, і пераканаўча сведчылі, бо з намі Бог!   

ПАТРЫЯРХ МАСКОЎСКІ І ЎСЯЕ РУСІ

Ражджаство Хрыстова

2022/2023 г.

Масква

Фото
Image